პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
5.02. რა სახის უფლებების და წვდომების მინიჭებაა შესაძლებელი?

 

ანგარიშის გაზიარებისას მომხმარებელი აკონფიგურირებს წვდომებს საკუთარი შეხედულების შესაბამისად.

ანგარიშის ამონაწერის და ტრანზაქციების ნახვა ავტომატურად უაქტიურდება დამატებით მომხმარებელს. სხვა დანარჩენი უფლებები კი კონფიგურებადია. კერძოდ შესაძლებელია შემდეგი უფლებების მინიჭება დამატებითი მომხმარებლისთვის:

  • ტრანზაქციების შექმნა და დადასტურება შესაბამისი ლიმიტის ფარგლებში; 
  • ტრანზაქციების შექმნა შესაბამისი ლიმიტის ფარგლებში;
  • ტრანზაქციების დადასტურება ერთი პირის მიერ;
  • ტრანზაქციების დადასტურება რამოდენიმე პირის მიერ - რაც ნიშნავს რომ აღნიშნული პირები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვერ  დაადასტურებენ ტრანზაქციას, აუცილებლად უნდა იყოს ყველა შესაბამისი პირის დასტური, რომ შესრულდეს ტრანზაქცია.