პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.27. ბარათის დავალიანების დაფარვა

 

თუ საბარათე ანგარიშზე გერიცხებათ რაიმე დავალიანება, გთხოვთ შეავსოთ ანგარიში ნებისმიერი მეთოდით, რომელიც აღწერილია ინსტრუქციაში: ევროპული Visa ბარათის ანგარიშის შევსება.   საბარათე ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვისთანავე მოხდება დავალიანების ავტომატური დაფარვა. 

დავალიანების შემოწმება შეგიძლიათ საბარათე ანგარიშზე, ინტერნეტ ბანკიდან ან Paysera Super App-ით თქვენ პროფილში შესვლით. საბარათე ანგარიშზე გამოჩნდება დავალიანების თანხა მინუს ნიშნით, რომელზე დაჭერითაც შეგიძლიათ ნახოთ დავალიანების დეტალები.