პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.26. ბარათის უკონტაქტო გადახდის ფუნქციის გააქტიურება

 

ევროპულ Visa ბარათზე უკონტაქტო გადახდის (NFC ფუნქციის) გასააქტიურებლად, ჯერ უნდა გააკეთოთ გადახდა PIN კოდის გამოყენებით. თუ გადახდა წარმატებულია, NFC ფუნქცია ავტომატურად გააქტიურდება და მისი გამოყენებით შეძლებთ სხვა გადახდების განხორციელებას.

უკონტაქტო გადახდის განსახორციელებლად მოათავსეთ ბარათი უკონტაქტო ბარათის წამკითხველზე და შესაბამისი ლიმიტების ფარგლებში ტრანზაქცია PIN კოდის გარეშე შესრულდება.

ამ ეტაპზე უკონტაქტო გადახდისთვის ბარათზე დაწესებულია ლიეტუვაში არსებული ლიმიტი, რომელიც შეადგენს - 50 ევროს. აღნიშნული თანხის ზემოთ ტრანზაქცია უნდა დადასტურდეს PIN კოდით.