პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.20. ბარათის მომსახურების საკომისიო

 

ევროპული Visa ბარათის გამოყენებისთვის დაწესებულია ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო, რომელი ავტომატურად ჩამოიჭრება თქვენი საბარათე ანგარიშიდან. თუ საბარათე ანგარიშზე არ არის საკმარისი ბალანსი, საკომისიო ჩამოიჭრება თქვენი სხვა ანგარიშიდან. თუ სხვა ანგარიშზე ბალანსი ასევე არასაკმარისია, დავალიანება დაგროვდება და ჩამოიჭრება ანგარიშიდან მასზე თანხის გაჩენის მომენტში.

დამატებითი ბარათებისთვის ცალკე საკომისიო არ არის განსაზღვრული. 

ბარათის საკომისიოებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე.