პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.19. ბარათის დაბლოკვა მომხმარებლის თანხმობის გარეშე

 

პეისერა ბანკი საქართველო იტოვებს უფლებას დაბლოკოს თქვენი ევროპული Visa ბარათი ან დაბლოკოს თქვენი ანგარიში, თუ:

  • გვაქვს ეჭვი თქვენი ბარათის ან ანგარიშის უკანონო გამოყენების ან თაღლითობის შესახებ;
  • უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვა შემთხვევებში;
  • სასამართლო ან/და სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნის შესაბამისად;
  • თუ თქვენ არ იხდით ბარათის მომსახურების საკომისიოს ან არ ფარავთ ბარათის ანგარიშზე არსებულ უარყოფით ბალანსს;
  • Visa ბარათის მომსახურების ხელშეკრულების მუხლებიდან გამომდინარე - ვიზა ბარათის ხელშეკრულება

 

ბანკმა ასევე შესაძლოა შეზღუდოს თქვენი ბარათის ან/და ანგარიშის გამოყენების შესაძლებლობა, თუ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების, თაღლითობის ან სხვა დანაშაულებრივ ქმედებებს.