პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.17. ბარათის ვადის ამოწურვა

 

ევროპული Visa ბარათის მოქმედების ვადა შეადგენს 4 წელს

ვადის გასვლის შემდეგ ბარათი ავტომატურად განახლდება, თუ ვადის გასვლამდე 90 დღით ადრე ბარათით განხორციელებულია გადახდის ოპერაციები.

განახლებული ბარათი გამოიგზავნება პირველი ბარათის შეკვეთისას მითითებულ მისამართზე. თუ გსურთ მისამართის ცვლილება, გთხოვთ განაახლოთ თქვენი პროფილიდან, მისამართის დეტალების მენიუდან  ბარათის ვადის ამოწურვამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე. 

ბარათის განახლებაზე მოქმედებს სტანდარტული ტარიფები, რაც განსაზღვრულია მიმდინერე პერიოდში ბარათის დამზადებაზე. ბარათის განახლების საკომისიო ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ ანგარიშიდან.

თუ არ გსურთ ბარათის ავტომატური განახლება, გთხოვთ გვაცნობოთ 30 დღით ადრე ელ.ფოსტაზე შეტყობინებით:  support@paysera.ge