პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.13. ევროპული Visa ბარათიდან თანხის გატანა

 

ევროპული Visa ბარათით შეგიძლიათ თანხის განაღდება მსოფლიოს ნებისმიერ ბანკომატში, რომელიც იღებს Visa ბარათებს.

ბანკომატებიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტი შეადგენს  600 ევროს. აღნიშნული ლიმიტი შეიძლება გაიზარდოს მომხმარებლის მოთხოვნით 1200 ევრომდე ან 2000 ევრომდე ინდივიდუალური მოთხოვნის და განხილვის შედეგად.   აღნიშნული ლიმიტები ვრცელდება დამატებით ბარათებზეც. 

ბანკომატებიდან თანხის განაღდებისას მოქმედებს შესაბამისი საკომისიო. საკომისიო დამოკიდებულია ქვეყანაზე და იმ ვალუტაზე, რომელშიც ხორციელდება ანგარიშსწორება. ბარათის საკომისიოებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ქვეყნის შესაბამისად ბანკომატმა შესაძლოა შემოგთავაზოთ ევროსგან განსხვავებულ ვალუტაში თანხის განაღდება, ასეთ შემთხვევაშიი ტრანზაქციის თანხა დაკონვერტირდება ევროში Visa-ს მიერ დადგენილი ვალუტის კურსის შესაბამისად. ასევე, შესაძლოა დაწესებულ იქნას დამატებით საკომისიო ბანკომატიდან ნაღდი ფულის გატანაზე. ამიტომ გირჩევთ ყოველთვის აირჩიეთ "ტრანზაქცია კონვერტაციის გარეშე", თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ.