პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.11. საბარათე ტრანზაქციები ევროსგან განსხვავებულ ვალუტაში

 

ამ ეტაპზე ევროპული Visa ბარათის ძირითადი ვალუტა არის ევრო, თუმცა მისი გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა ვალუტაში ანგარიშსწორებისას. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ განახორციელებთ გადახდას ან ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გამოტანას ევროსგან განსხვავებულ სხვა ვალუტაში, ტრანზაქციის თანხა დაკონვერტირდება ევროში Visa-ს მიერ დადგენილი ვალუტის კურსის შესაბამისად. ასევე, შესაძლოა დაწესებულ იქნას დამატებით საკომისიო გადახდაზე ან ბანკომატიდან ნაღდი ფულის გატანაზე. ბარათის საკომისიოებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე. 

თუ თქვენ შეავსებთ Visa ბარათის ანგარიშს  ევროს გარდა სხვა ვალუტაში, თანხა ავტომატურად დაკონვერტირდება ევროში.