პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.05. ევროპული Visa ბარათი დამატებითი მომხმარებლისათვის

 

დამატებითი ბარათის შეკვეთა შესაძლებელია ნებისმიერი ქვეყნის რეზიდენტობის მქონე პირისთვის, რომელიც ასევე რეგისტრირებულია პეისერა ბანკ საქართველოში და სრულად იდენტიფიცირებულია.

ერთ მომხმარებელს შეუძლია დაამზადოს 5 დამატებითი ბარათი.  დამატებითი ბარათის მფლობელი განკარგავს თანხებს ძირითად Visa ბარათზე მიბმული IBAN ანგარიშიდან, შესაბამისად მასზე ვრცელდება იგივე ლიმიტები რაც ძირითად ბარათზე. დამატებითი ბარათის მიწოდება შესაძლებელია იგივე მისამართზე, სადაც მოხდა ძირითადი ბარათის მიწოდება ან სხვა მისამართზე, რომელსაც მიუთითებთ შეკვეთის დროს ძირითადი ბარათის მფლობელი

დამატებითი ბარათის შეკვეთისას თქვენ უნდა უნდა მიუთითოთ შესაბამისი პირის პეისერას სისტემაში რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი.  პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სისტემა დამატებითი ბარათის მფლობელის მხოლოდ ინიციალებს გაჩვენებთ. ბარათის შეკვეთის საბოლოო ეტაპზე კი დაინახავთ პირის სრულ სახელს და გვარს, რომელიც გამოჩნდება Visa ბარათზე.