პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
9.04. რა ტიპის ბარათია Visa - სადებეტო თუ საკრედიტო?

 

ევროპული Visa ბარათი არის სადებეტო ტიპის ბარათი.

ბარათის შეკვეთისას თქვენ გაგეხსნებათ დამატებითი IBAN ანგარიში, რომელზეც აისახება საბარათე ტრანზაქციებისათვის განკუთვნილი თანხები. აღნიშნული IBAN ანგარიში განსხვავებულია  ძირითადი Paysera მიმდინარე (ანგარიშსწორების) ანგარიშისგან, რათა თქვენი სახსრების კონტროლი იყოს უფრო მოსახერხებელი და უსაფრთხო.

ბარათიდან შესაძლებელია გაიხარჯოს, მხოლოდ საბარათე IBAN ანგარიშზე არსებული ნაშთი. მას არ გააჩნია საკრედიტო ლიმიტი.