პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
6.12. SHA და OUR გადარიცხვის საკომისიო საერთაშორისო გადარიცხვებისას

 

განსაზღვრულ ვალუტებში გადარიცხვის შესრულებისას საკომისიო დამოკიდებულია არჩეულ ტიპზე: SHA ან OUR 


SHA- თქვენ იხდით გამგზავნი ბანკის მიერ დაწესებულ საკომისიოს, ხოლო მიმღები იხდის მიმღები ბანკის საკომისიოს (გარკვეულ შემთხვევებში მიმღებმა შესაძლოა მიიღოს შემცირებული თანხა).
OUR - თქვენ იხდით, როგორც გამგზავნი, ისე მიმღები ბანკის დაწესებულ საკომისიოებს სრულად.

 

გთხოვთ, იხილოთ დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული ვალუტების და ქვეყნების შესაბამისად: საკომისიო ევროს გადარიცხვისთვის და საკომისიო ევროსგან განსხვავებულ ვალუტაში გადარიცხვისთვის.