პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
6.07. გადარიცხვის ინიციირება ანგარიშზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში

 

პეისერა ბანკი საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას დააინიციროთ გადარიცხვის საგადახდო დავალება მაშინაც კი თუ შესაბამის ანგარიშზე არ გაქვთ გადარიცხვის შესასრულებად და საკომისიოს ჩამოსაჭრელად საკმარისი თანხები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ასეთ შემთხვევაში საგადახდო დავალება ბანკში არ გამოჩნდება და გიჩანთ მხოლოდ თქვენ Paysera Super App და ინტერნეტ ბანკში, დაუსრულებელი სტატუსით.

თქვენ გაქვთ 5 დღე, რათა შეავსოთ ანგარიში. ბანკისგან ყოველ დღე მიიღებთ შემახსენებელ შეტყობინებას ელ.ფოსტის მეშვეობით. თუ 5 დღის შემდეგ, ანგარიშზე არსებული თანხა კვლავ არასაკმარისი იქნება საგადახდო დავალების შესასრულებლად, იგი ავტომატურად გაუქმდება. ასევე, მოცემული 5 დღის განმავლობაში თქვენ თავადვე შეგიძლიათ გააუქმოთ საგადახდო დავალება.