პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
6.05. გადარიცხვის შესრულება მომავლის თარიღით

 

თუ თქვენ გსურთ, რომ გადარიცხვა შესრულდეს კონკრეტულ თარიღში და ეჭვობთ, რომ შეიძლება დაგავიწყდეთ შესრულება, ან უბრალოდ გსურთ წინასწარ დააინიციროთ გადარიცხვა, პეისერა ბანკი საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას გადარიცხვის შესრულებისას მიუთითოთ კონკრეტული, თქვენთვის სასურველი მომავლის თარიღი.  თარიღი შეიძლება იყოს არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა, გადარიცხვის ინიციირების დღიდან.

თუ თქვენს მიერ მითითებულ თარიღში  ანგარიშზე გექნებათ საკმარისი თანხა და შესაბამისი საკომისიო საგადახდო დავალების შესასრულებლად, ასევე ანგარიშზე არ იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვა,  საგადახდო დავალება შესრულდება.

თქვენი ანგარიშიდან თანხა ჩამოიჭრება მითითებული დღის დასაწყისში (00:00 სთ GMT+4 სასაათო სარტყელის შესაბამისად), ხოლო ბანკი შეასრულებს გადარიცხვას სამუშაო დღეების და საათების შესაბამისად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებულ თარიღამდე საგადახდო დავალება ბანკში არ გამოჩნდება და გიჩანთ მხოლოდ თქვენ Paysera Super App და ინტერნეტ ბანკში, დაუსრულებელი სტატუსით. მითითებულ თარიღამდე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ საგადახდო დავალება.