პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
6.02. გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის

 

საკუთარ ანგარიშებზე თანხის გადარიცხვა შეგიძლიათ როგორც Paysera Super App-ის, ასევე ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით. გადარიცხული თანხა თქვენს ანგარიშებზე აისახება მომენტალურად.

 

საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვა Paysera Super App-ის გამოყენებით:

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია Paysera Super App-ში > მთავარ მენიუში აირჩიეთ გადარიცხვა > ახალი გადარიცხვა > აირჩიეთ საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა > აირჩიეთ ანგარიში და ვალუტა, საიდან გსურთ თანხის გადარიცხვა > აირჩიეთ ანგარიში, რომელზეც გსურთ შესაბამისი თანხის და ვალუტის ჩარიცხვა > მიუთითეთ თანხა > დაადასტურეთ გადარიცხვა. 

 

საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვა ინტერნეტ ბანკის გამოყენებით:

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ინტერნეტ ბანკში > მთავარ მენიუში აირჩიეთ გადარიცხვები საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა > აირჩიეთ ანგარიში, საიდან გსურთ თანხის გადარიცხვა > აირჩიეთ ანგარიში, რომელზეც გსურთ შესაბამისი თანხის ჩარიცხვა > მიუთითეთ გადარიცხვის შესრულების თარიღი > მიუთითეთ თანხა და ვალუტა > სურვილის შემთხევაში შეცვალეთ მითითებული დანიშნულება > დაადასტურეთ გადარიცხვა ან სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ,,დაიმახსოვროთ როგორც დაუდასტურებელი" და შესრულების თარიღის გასვლამდე დაადასტუროთ მოგვიანებით.