პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
6.01. გადარიცხვები - შეასრულე საერთაშორისო გადარიცხვები, ისე როგორც ადგილობრივი!

 

პეისერა ბანკი საქართველო გთავაზობთ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო გადარიცხვებს 20+ ვალუტაში. გთავაზობთ შეასრულოთ საერთაშორისო გადარიცხვები ისევე მარტივად, სწრაფად და იაფად, როგორც ადგილობრივ გადარიცხვებს ასრულებთ.

გადარიცხვების შესრულება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირს, რომელიც იდენტიფირებული და ვერიფიცირებულია ბანკის მიერ და გახსნილი აქვს საბანკო IBAN ანგარიში/ანგარიშები. თუ არ ხართ ჩვენი მომხმარებელი, დარეგისტრირდით ახლავე! 

გადარიცხვების შესრულება შესაძლებელია Paysera Super App ან ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით 24/7 დროის მონაკვეთში. მათი დამუშავება და შესრულება კი განხორციელდება ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საოპერაციო საათების შესაბამისად.

 

შესაძლებელია შემდეგი გადარიცხვების განხორციელება (დეტალური ინფორმაციისათვის დააჭირეთ კონკრეტული გადარიცხვის ტიპს):