პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
4.01. ევროპული IBAN ანგარიში

 

IBAN -  საერთაშორისო საბანკო ანგარიშის ნომერი -  არის ISO 13616 სტანდარტის შესაბამისად გენერირებული საბანკო ანგარიშის ნომერი, რომელიც წარმოადგენს ლათინური ასოების და ციფრების ერთეულის კომბინაციას, რომელიც გამოიყენება საბანკო ანგარიშის ნომრად.  

ბანკთაშორის ტრანზაქციები საქართველოში ხორციელდება IBAN ანგარიშების გამოყენებით. Მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების ბანკები იყენებენ ზემოთ ხსენებული სტანდარტის IBAN ანგარიშებს. 

პეისერა ბანკი საქართველო, გარდა სტანდარტული IBAN ანგარიშისა, გთავაზობთ ევროპულ IBAN ანგარიშს, რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია ქართულ ბაზარზე.  აღნიშნული სერვისით  სარგებლობა შეუძლია ბანკის ნებისმიერ მომხმარებელს, როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირს, რომელიც იდენტიფირებული და ვერიფიცირებულია ბანკის მიერ და გახსნილი აქვს საბანკო IBAN ანგარიში/ანგარიშები.

ბანკში რეგისტრაციის და სრული იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ, თქვენ ავტომატურად გაგეხსნებათ ევროპული IBAN ანგარიში, რომლის ნახვა და კონტროლი შეგიძლიათ Paysera Super App და/ან ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით. 

ევროპული IBAN ანგარიში გზას გიხსნით ისარგებლოთ ევროპული სერვისებით და მიიღოთ ყველა სარგებელი, რასაც იღებს ნებისმიერი ევროპული ბანკის მომხმარებელი.   აღნიშნული ანგარიშის მეშვეობით შეგიძლიათ განახორციელოთ გადარიცხვები და მიიღოთ ჩარიცხვები როგორც ევროში, ასევე  20 განსხვავებულ ვალუტაში სწრაფად, მარტივად და ხელსაყრელი ტარიფით. Რაც მთავარია შეგეძლებათ ისარგებლოთ SEPA და SEPA Instant სისტემის სრული მომსახურებით.