პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
3.03. ანგარიშის ლიმიტების ცვლილება

 

დისტანციურად რეგისტრირებულ და იდენტიფიცირებულ მომხმარებლებზე ბანკი აწესებს ტრანზაქციების ყოველდღიურ, ყოველთვიურ და ყოველწლიურ ლიმიტებს. 

ლიმიტების ცვლილება შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკიდან და/ან Paysera Super App-ის მეშვეობით. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ ან შეამციროთ არსებული ლიმიტები ნებისმიერ დროს. 

 

ლიმიტების ცვლილება ინტერნეტ ბანკიდან:

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია თქვენს Paysera ანგარიშზე > მთავარი მენიუდან, მარცხენა ქვედა კუთხეში აირჩიეთ პარამეტრები > ლიმიტები, უფლებები, წვდომები > გახსნილ ფანჯარაში აირჩიეთ ფლებები და გადარიცხვის ლიმიტები >   დააჭირეთ ლიმიტების ცვლილებას და მოცემულ ცხრილში მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი ლიმიტები >  შეინახეთ ცვლილებები. 

 

ლიმიტების ცვლილება Paysera Super App-დან: 

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია Paysera Super App-ში > მთავარი მენიუდან, მარცხენა ზედა კუთხეში აირჩიეთ პარამეტრები  ან მთავარ მენიუში თქვენი სახელის გასწვრივ ჩამოშალეთ ანგარიშები და აირჩიეთ პარამეტრები >  აირჩიეთ ანგარიში, რომელზეც გსურთ ლიმიტების ცვლილება >   აირჩიეთ ჩემი ლიმიტები  > გახსნილ ფანჯარაში დააკორექტირეთ მოცემული ლიმიტები >  შეინახეთ ცვლილებები. 

 

! გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

ლიმიტის შემცირება ძალაში შედის  ავტომატურად 12 საათის შემდეგ.   ლიმიტის გაზრდა ძალაში შედის პეისერა ბანკი საქართველოს თანხმობის შემთხვევაში.

ლიმიტის გაზრდაზე გადაწყვეტილების მისაღებად სს ,,პეისერა ბანკ საქართველოს" მიერ შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტი/ინფორმაცია. ასევე, ბანკს აქვს უფლება შეზღუდოს/შეამციროს ლიმიტების მოცულობა და მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტის/ინფორმაციის წარმოდგენა ნებისმიერ დროს. ლიმიტის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში გეცნობებათ  ელ.ფოსტის საშუალებით.