პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
1.03. ანგარიშის გახსნის და მომსახურების საკომისიო

დისტანციურად, Paysera Super App-ის მეშვეობით რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა უფასოა როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის. 

პეისერა ბანკის მომსახურების ცენტრში ანგარიშის გახსნა ფასიანია და მომსახურების საკომისიოა -  10 ₾

ანგარიშის მომსახურებასთან დაკავშირებული და სხვა სახის საკომისიოები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე www.paysera.ge