პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
1.02. რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა მომსახურების ცენტრში

 

სს ,,პეისერა ბანკი საქართველო" გაძლევთ შესაძლებლობას გახსნათ ანგარიში ბანკის მომსახურების ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქ. თბილისში, მისამართზე: აკაკი წერეთლის გამზირი 4/2.  

ანგარიშის გასახსნელად გთხოვთ, თან იქონიოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი ვალიდური დოკუმენტი. 

 

მომსახურების ცენტრის სამუშაო საათები და საკონტაქტო ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე - www.paysera.ge