პროდუქტები და სახელმძღვანელოები
(7)1. ანგარიში ფიზიკური პირებისთვის (7)2. ბიზნეს ანგარიში იურიდიული პირებისთვის (9)3. პროფილის პარამეტრები (1)4. ევროპული IBAN ანგარიში (6)5. ანგარიშის გაზიარება დამატებითი მომხმარებლისთვის (13)6. გადარიცხვები ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებში (1)7. ჩარიცხვები ადგილობრივი და საერთაშორისო ბანკებიდან (3)8. თანხის კონვერტაცია ანგარიშებზე (28)9. ევროპული Visa ბარათი (2)10. ტრანზაქციები ნაღდი ფულით ბანკის მომსახურების ცენტრში (5)11. ტრანზაქციები ბარკოდით - QR კოდით (10)12. Paysera Checkout - საგადახდო ჰაბი (4)13. Paysera რითეილერი (7)14. ავტომატური გადარიცხვები (7)15. გადახდის განაწილება (7)16. თანხის ჩარიცხვის მოთხოვნა (4)17. პაროლით დაცული გადარიცხვა (6)18. ანგარიში ,,დანაზოგი" (1)19. საჩივრები და მომხმარებლების უკუკავშირი (1)20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 21. ესქრო მომსახურება - დაემატება მალე (1)22. საკონტაქტო ინფორმაცია
2.03. ინდივიდუალური მეწარმის ანგარიში

თუ თქვენ ახორციელებთ ბინზეს საქმიანობას და რეგისტრირებული ხართ როგორც ინდივიდუალური მეწარმე, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია და გახსნათ ფიზიკური პირის ანგარიში. 

თუ გსურთ, რომ ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებული ბრუნვა გიფიქსირდებოდეთ ცალკე ანგარიშზე,  შეგიძლიათ გახსნათ დამატებითი ანგარიში.

გთხოვთ, იხილოთ დეტალური ინფორმაცია ფიზიკური პირის ანგარიშის და დამატებითი ანგარიშის გახსნასთან დაკავშირებით.