2.02 Tegelen äritegevusega Füüsilisest Isikust Ettevõtjana (FIE). Mul on vaja ettevõttekontot

Kui tegelete äritegevusega Füüsilisest Isikust Ettevõtjana (FIE), saate makseid koguda oma isiklikule kontole.

Kui soovite, et vahendeid ettevõtluse eest kogutaks eraldi kontole, saate avada täiendava konto. Teave selle kohta, kuidas seda saab teha, on saadaval siin.