13.1.12 Предоставяне на ЕГН или ЕИК по време на плащането с УИП

Електронните магазини, които според спецификата на предоставяните услуги изискват ЕГН или ЕИК на клиента, могат да маркират задължително изискване в конфигурацията на проекта – „За получаване на плащането, наредителят трябва да посочи своя ЕГН. Ако купувачът не отбележи, че се съгласява да предостави своя ЕГН, няма да му бъде разрешено да продължи с плащането.

Забележка: Подаването на ЕГН ще бъде налично само в банките, които имат такава възможност. 

За да активирате тази функция, влезте в своя Paysera акаунт, от менюто вляво изберете  Проекти и свързани дейности > Моите проекти > Тук можете да редактирате: Настройки на проект > Настройки на услугата по получаване на плащания > За получаване на плащането, наредителят трябва да посочи своя ЕГН. Поставете отметка на избраната услуга и кликнете върху Запис на промените. 

 

Възможно ли е ЕГН да бъде проверен по-бързо?

Такава възможност е налична, когато клиентите плащат чрез SEB и Swedbank. 

Чрез прехвърляне на ЕГН в линк за плащане в някои случаи бихме извършили проверка още в стъпката за плащане и:

(а) ако е налице несъответствие в ЕГН, в системата ще се покаже съобщение и клиентът няма да може да продължи с плащането;

(б) ако ЕГН съответства, клиентът ще бъде пренасочен за допълнително потвърждение на плащането. Сallback за извършеното плащане ще съдържа нов параметър, информиращ за съвпадение на кода за плащане.

За да активирате тази функция:

  1. Използвайте новия параметър в техническата интеграция, който идва при първия callback - ‘identification_successful', свързан с обработката на национален идентификационен номер (ЕГН).
  2. В настройките на проекта изберете функцията За получаване на плащането, наредителят трябва да посочи своя ЕГН.