13.1.09 Как да активирам плащания с услуга по иницииране на плащания (УИП) за една или няколко банки?

Самият търговец може да избере метода за получаване на плащания от различни банки.

Как да активирам метода за плащане с УИП?

  • Влезте в своя Paysera акаунт.
  • От менюто вляво изберете: Проекти и свързани дейности > Моите проекти > Настройки на проект > Настройки на услугата по получаване на плащания.
  • Изберете държавата в Методи на плащане, които желаете да приемате.
  • Ще бъдат показани наличните банки и възможните методи за получаване на плащания.
  • Изберете Ползване на услугата по иницииране на плащане за избраната банка.
  • Запазете промените.

Допълнителни настройки, достъпни за клиента:

  • Незабавно активиране на нови методи на плащане. Новите банки за получаване на плащания ще бъдат незабавно активирани и достъпни за нашите клиенти.
  • Заверяване на плащания по услугата за иницииране на плащания само след получаване на извлечение от банката. Плащанията ще бъдат заверени само след получаване на банково извлечение за потвърждение.
  • Предотвратяване на плащания, съгласно инструкциите за плащане в услугата за иницииране на плащания и Bank Link.
  • Платецът трябва да предостави национален идентификационен номер (ЕГН), когато използва услугата за иницииране на плащане за получаване на плащания.