13.1.05 Какви са предимствата за търговеца при ползване на плащане с УИП?
  • Този метод за получаване на плащания става все по-популярен и може да се използва в различни държави, тъй като Paysera е интегрирала почти 100 различни банки и платежни институции. Броят на банките непрекъснато нараства.
  • При получаване на плащания чрез УИП, търговецът плаща комисионна, която зависи единствено от броя на транзакциите или оборота, т.е.не се прилага допълнителна такса на банката или системата.
  • След като купувачът извърши плащане и парите достигнат до Paysera, плащането незабавно се заверява по сметката на търговеца. Обикновено времето за заверяване е от 3-5 минути, в зависимост от конкретна банка или държава, до 1 работен ден. 
  • Лесно и бързо връщане на средствата на купувача. 
  • Гъвкав избор на начини на плащане, т.е. често самият търговец взема решение за извършването на плащането с УИП.
  • В случай на прекъсване на услугата от страна на банката, е възможно временно да превключите начина на плащане към Bank Link (за конкретни банки, които са активирани във Вашия проект) или да използвате инструкции за плащане. Тъй като Paysera предлага различни алтернативни опции за плащане, не е необходимо да изключвате напълно възможността за плащане чрез определена банка, което понякога се случва с други доставчици на услуги за иницииране на плащания.
  • Услугата се подобрява непрекъснато и в бъдеще ще бъде по-бърза и удобна както за търговеца, така и за купувача.