13.1.04 Безопасно ли е да се плаща чрез УИП?
  • Услугата по иницииране на плащания може да се предоставя само от лицензирани доставчици на платежни услуги, които трябва да гарантират сигурността на плащанията и поверителността на данните на платците.
  • Paysera не съхранява данни за платеца, свързани с персонализирани данни за сигурност, в използваните системи за информационни технологии и сървъри.
  • Персонализираните данни за вход се използват само по време на една сесия, през която са криптирани и не могат да бъдат визуализирани, възстановени или използвани. При подаване на искане за иницииране на платежно нареждане платецът всеки път трябва да удостоверява самоличността си в банката, управляваща неговите сметки.
  • Данните, предоставени от платеца при изпълнение на плащане, се прехвърлят към банката на платеца само чрез сигурен канал, който е защитен със SSL сертификат. По този начин данните на платеца за вход в онлайн банкирането и потвърждаването на платежни нареждания и кодове за искане за информация за сметката (авторизация) остават защитени и не могат да бъдат прихванати от трети лица.
  • Повече информация за сигурността от най-високо ниво на Paysera можете да намерите тук.