14.04 Кога ще бъдат изплатени приходите от получени SMS съобщения?

Условията за изплащане зависят от държавата на платеца. Плащанията се генерират автоматично на 1-во число на месеца. Очакваната сума и данните са посочени в таблицата по-долу, веднага след генерирането на плащания.

Можете да видите таблицата с датите на изплащане и съответните суми в секция Проекти и свързани дейности > Приходи от SMS плащания.

Условията за получаване на плащания по държави може да бъдат прегледани тук.