14.02 Съобщение за отговор на SMS ключова дума

Ако съобщението за отговор не е насочено към автоматизиран php файл, отговорът трябва да посочва адреса на уебсайта и срока на предоставяне на услугата, напр .: Благодарим Ви! Дарението е получено. Услугата ще бъде предоставена в рамките на 24 часа.