13.06 Постъпило е плащане от купувач, но средствата са замразени. Защо?

Моля, проверете избрания от купувача начин на плащане. Ако купувачът плаща в Maxima, Литовски пощи, офиси на Lietuvos spauda или Rkiosk kiosks, в брой в банков клон или чрез Lithuanian Credit Union Bank link, сумата за плащане се резервира за определен период от време.

Съответната информация може да бъде намерена на нашия уеб сайт.


Можете да видите срока, за който плащането е резервирано, във Вашия акаунт, като изберете Сметки и карти  > Преглед на сметка и кликнете върху активната сума.