13.10 Трябва ли да предоставя на служител права да управлява фирмената сметката, за да може да вижда плащанията и да възстановява платени суми?

Ако желаете да зададете права само за преглед на плащания и връщане на платени суми, изберете Проекти и свързани дейностиМоите проекти и кликнете върху Настройки на проект > Права за управление.

До Предоставяне на права на друг потребител добавете служителя и поставете отметка върху правата, които желаете да предоставите на този служител. В конкретния случай трябва да изберете следните права: Преглед на списък с плащания в "Портал за плащания" и Възстановяване на суми към клиенти.

Лицето трябва да има потвърден Paysera акаунт.