13.09 Връщане на сума от извършено плащане

Връщането на сума може да се извърши по два начина, като изберете:  

  • Проекти и свързани дейности > Получени плащания или
  • Сметки и карти > Извлечение по сметка 

Намерете плащането, сумата по което желаете да възстановите. В данните за плащане ще видите иконка за възстановяване с две стрелки. Кликнете върху нея, за да бъде върната сумата. Преди това се уверете, че имате достатъчно средства по сметката си. Ако трябва да възстановите сума по плащане в друга валута, уверете се, че разполагате със сумата в съответната валута.

Ако възстановяването на сумата не е успешно, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.

Забележка: Плащанията, получени с платежни карти, могат да бъдат възстановени само чрез меню Проекти и свързани дейности  > Получени плащания.