13.08 Как да отменя изпращането на напомняне на клиенти, които са започнали плащане, но не са го завършили?

Ако не желаете да бъдат изпращани подобни известия, отидете в своя акаунт, изберете Проекти и свързани дейности  > Моите проекти и кликнете върху Настройки на проект  > Настройки на услугата по получаване на плащания.

В секция Уведомления за клиенти поставете отметка: Да не се изпраща напомняне на клиентите, които са започнали процедурата по плащане, но не са я завършили. Напомняне обикновено се изпраща след 3 часа и само за онлайн методите на плащане, които отнемат до 15 минути.