13.07 Ще бъдат ли информирани клиентите, ако са започнали, но не са завършили плащане за стоки/услуги?

Да, ако Вашите клиенти са започнали плащане, но не са го довършили, ще бъдат уведомени с имейл.

Писмото се изпраща след 3 часа и само за онлайн методи на плащане, които отнемат до 15 минути. Ако не желаете да бъдат изпращани подобни известия, отидете в своя акаунт, изберете Проекти и свързани дейности > Моите проекти и кликнете върху Настройки на проект  > Настройки на услугата по получаване на плащания.

След това, в секция Уведомления за клиенти поставете отметка, че не желаете да бъде изпращано напомняне.