13.05 Как мога да получавам известие по email след всяко успешно плащане на моя уебсайт?

Изберете Проекти и свързани дейности  > Моите проекти.

В проекта кликнете върху Настройки на проект  > Настройки на услугата по получаване на плащания.

Изберете Известия след успешно плащане и посочете имейл адреса, на който желаете да получавате информация всеки път, когато получите плащане.