13.03 Моят уебсайт се ползва в няколко държави, но искам да получавам плащания само в една валута. Къде мога да променя настройките?

Изберете Проекти и свързани дейности  > Моите проекти.

Кликнете върху Настройки на проект > Общи настройки на проект.

Отидете на Теглене на получени плащания и изберете желаната валута от Всички получени плащания в друга валута автоматично се конвертират в: и всички плащания, които получавате, автоматично ще се конвертират в избраната валута.