13.01 Клиент е платил за продукт/услуга. Къде мога да видя плащането?

Плащанията за продадените стоки и услуги могат да се видят във Вашия акаунт в Проекти и свързани дейности > Получени плащания.

Всички плащания могат да бъдат прегледани и в извлечението по сметката: Сметки и Карти > Извлечение по сметка.