Информационна база: 9. Visa карта
9.36 Непокрити задължения

В случай, че имате задължения по картовата сметка на Вашата Visa карта, можете да ги покриете чрез захранване. Задълженията ще бъдат покрити автоматично, веднага след като захраните сметката си.

Трябва да захраните сметката на картата Visa.

Можете да проверите непокритите си задължения в своя акаунт, като кликнете върху Сметки и карти > Преглед на сметка. Сумата на задължението ще бъде показана със знак минус. Кликнете върху сумата, за да прегледате основанието за задължението.

Информацията за захранване на картата Visa може да бъде прегледана във Вашия акаунт в секция Сметки и карти > Захранване на сметка. Можете да захраните своята карта Visa и чрез стандартен превод от Вашата банкова сметка (само в EUR). В този случай при нареждане на превода трябва да бъде посочен IBAN номерът на Вашата Paysera сметка.

АКО ВАШАТА СМЕТКА Е ЗАКРИТА и сте получили съобщение, че имате непокрити задължения

Можете да преведете сумата на задължението към нашата сметка в Swedbank: LT227300010086385047 (само EUR и само от банки в Литва). Уверете се, че сте посочили “за задължения на Име Фамилия/ЕГН” в полето за Основание на плащане. След като покриете задълженията, информирайте ни, като ни изпратите имейл на адрес debts@paysera.com.

В случай, че желаете да покриете задълженията в друга валута или от банка в друга държава, предоставете ни информация за валутата и държавата, от която желаете да изпълните плащането и ние ще Ви изпратим всички необходими данни. Можете да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на адрес debts@paysera.com.