Информационна база: 9. Visa карта
9.25 Как се удържат таксите за теглене от картата?

При теглене на пари в брой с карта Visa, клиентът получава избрана сума пари, а за теглене от картовата сметка се начислява комисионна. Таксите, приложими при теглене на парични средства от банкомат, са посочени в секция „9.16. Какви такси се прилагат при плащане с карта или теглене на суми в брой от банкомат?“

Ами ако средствата не са достатъчни за покриване на комисионната? В такива случаи, например, ако потребител иска да изтегли 10 евро от картата си, но има само 10 евро по сметката си, цялата сума се изплаща на потребителя и таксата за теглене се удържа по-късно (т.е. балансът по сметката става отрицателен и се покрива веднага след като сметката бъде захранена).