Информационна база: 9. Visa карта
9.24 Какви такси се прилагат за картата Visa?

За използване на карта Visa се начислява месечна такса. Тя се удържа от картовата сметка. Ако салдото по картовата сметка е недостатъчно, таксата се удържа от основната Ви сметка. Ако балансът по основната сметка също не е достатъчен, се натрупва задлъжнялост и липсващата сума ще бъде приспадната веднага щом добавите средства по картата/основната сметка.

Ако имате допълнителни карти, за тях няма да се начислява месечна такса.

Всички такси, свързани с картата, са описани тук.