Информационна база: 9. Paysera Visa карта
9.24 Какви такси се прилагат за картата Visa?

За използване на карта Paysera Visa се начислява месечна такса. Тя се удържа от картовата сметка. Ако салдото по картовата сметка е недостатъчно, таксата се удържа от основната Ви сметка. Ако балансът по основната сметка също не е достатъчен, се натрупва задлъжнялост и липсващата сума ще бъде приспадната веднага щом добавите средства по картата/основната сметка.

Ако имате допълнителни карти, за тях няма да се начислява месечна такса.

Всички такси, свързани с картата, са описани тук.