Информационна база: 9. Paysera Visa карта
9.23 Може ли моята карта Visa да бъде блокирана без моето съгласие?

Paysera си запазва правото да блокира Вашата карта Paysera Visa или да блокира сметката Ви, ако:

  • подозираме незаконно използване на Вашата карта, сметка или подозираме измама
  • в други случаи, свързани със сигурността
  • необходимо е да пристъпим към подобно действие в съответствие с изискванията на правните актове
  • не заплащате приложими такси или не покривате отрицателен баланс по картата  
  • има други причини за извършване на такива действия, съгласно законодателството и Генералното споразумение за платежни услуги. Повече информация е предоставена тук.

Можем също така да ограничим възможността да използвате своята карта и/или сметка, ако смятаме, че тези средства могат да се използват за пране на пари или финансиране на тероризъм, измами или други престъпни цели.