Информационна база: 9. Visa карта
9.23 Може ли моята карта Visa да бъде блокирана без моето съгласие?

Paysera си запазва правото да блокира Вашата карта Visa или да блокира сметката Ви, ако:

  • подозираме незаконно използване на Вашата карта, сметка или подозираме измама
  • в други случаи, свързани със сигурността
  • необходимо е да пристъпим към подобно действие в съответствие с изискванията на правните актове
  • не заплащате приложими такси или не покривате отрицателен баланс по картата  
  • има други причини за извършване на такива действия, съгласно законодателството и Генералното споразумение за платежни услуги. Повече информация е предоставена тук.

Можем също така да ограничим възможността да използвате своята карта и/или сметка, ако смятаме, че тези средства могат да се използват за пране на пари или финансиране на тероризъм, измами или други престъпни цели.