Информационна база: 9. Visa карта
9.12 Може ли картата да се използва за плащане във валута, различна от евро?

Основната валута на Вашата платежна карта Visa е евро, но можете да извършвате плащания и в други валути.

В случай, че плащате или теглите пари в брой от банкомат в друга валута, ние ще превалутираме сумата на транзакцията в евро, съгласно обменния курс, определен от Visa. За плащане или теглене на пари в друга валута се прилагат допълнителни такси. Информация за таксите е предоставена тук.

Ако захраните сметката на разплащателната карта Visa във валута, различна от евро, сумата автоматично ще бъде превалутирана в евро.