Информационна база: 9. Visa карта
9.06 При поръчка на допълнителна карта се показват само името и първата буква на фамилията. Защо?

Във втората стъпка при поръчване на допълнителна платежна карта Visa ще бъдете помолени да изберете картодържателя. След като въведете имейл адреса или телефонния номер, регистриран в системата, ще Ви бъдат показани името и първата буква на фамилията на лицето, за което се поръчва картата. Тази функционалност на системата гарантира сигурността на личните данни.

След като кликнете върху Поръчка в следващата стъпка, ще се покажат пълното име и фамилия на лицето, които са обозначени на платежната карта Visa.

Моля, имайте предвид, че допълнителна карта може да бъде поръчана само за друго лице (на възраст поне 14 години). Лицето, за което трябва да бъде поръчана картата, трябва да открие сметка в Paysera и да премине през процедура по идентификация. Всички картодържатели ще разполагат със средствата по една сметка. Те също така ще могат да теглят пари в брой или да извършват плащания при покупка онлайн или във физически обекти.