Информационна база: 21. Apple Pay (BG)
21.05 Има ли такса за използването на Apple Pay?

Свързването на карта Paysera Visa към Apple Wallet, както и плащанията с Apple Pay, са напълно безплатни. Това е същото, все едно плащате с Вашата карта Paysera Visa.