Информационна база: 21. Apple Pay (BG)
21.04 Мога ли да плащам с Apple Pay в чужбина?

Да. Можете да използвате Apple Pay навсякъде, където се приемат безконтактни плащания.