Информационна база: 20. Търговия със злато онлайн
20.13. Мога ли да плащам за стоки и услуги със злато?

Не е възможно да плащате за стоки и услуги със злато, но при липса на средства по сметката Ви ценните метали (или част от тях) могат да бъдат конвертирани (продадени) във валутата, в която може да бъде извършено плащане.