Информационна база: 20. Търговия със злато онлайн
20.02. Каква е цената на златото?

Цената (курсът) на златото е променлива. Цената винаги може да бъде проверена, като влезете в мобилното приложение на Paysera (меню „Повече“ > „Ценни метали“) или в онлайн банкирането („Валута“ > „Обмяна на валута“).

За покупка, продажба и съхранение на злато се прилагат определени такси. Може да прегледате всички такси тук. Ако златото е закупено, но не бъде взето в рамките на два работни дни, автоматично ще бъде приложена такса за съхранение.

Моля, имайте предвид, че в повечето държави, например Литва, не се начислява ДДС за златни монети и кюлчета.