Информационна база: 19. Отворено банкиране
19.07 Къде мога да открия документация за разработчици?

Можете да прегледате документацията за  разработчици, свързана с отворено банкиране, на следния линк: https://developers.paysera.com/en/wallet/psd2