Информационна база: 19. Отворено банкиране
19.05 Какво означава PISP?

PISP (Payment Initiation Service Provider) е доставчик на услуга по иницииране на плащане.

Тези доставчици на услуги са оторизирани да инициират плащане от името на клиента, при условие, че клиентът е предоставил подобно разрешение.