Информационна база: 19. Отворено банкиране
19.03 Какво е API?

API (Application Programming Interface) е означението за приложно-програмен интерфейс, който представлява техника за споделяне на информация между онлайн услуги и приложения.