10.17. Как да продаваме билети офлайн?

Разпространението на билети за събития във физически обекти (книжарници, бензиностанции, партньорски обекти и др.) чрез Paysera Tickets е лесно и сигурно .

1. Влезте в Paysera Tickets, секция „Управление на събития“
2. От менюто изберете нов дистрибуторски обект.3. Задайте име на дистрибуторския обект, което ще се вижда в опциите на менюто (1). Обектът трябва да бъде свързан със събития, за които желаете да продадете билети (2). Изберете начина, по който ще предоставите билетите на купувача: изпращане по имейл - билетите ще бъдат изпратени на купувача за секунди, или билетите ще бъдат разпечатани (3).


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете билетите да бъдат разпечатани, уверете се, че в дистрибуторския обект има наличен принтер.


4. Кликнете върху иконката с многоточие "(...)" , разположена непосредствено до новия обект, за да създадете потребители, които ще разпространяват билети в дистрибуторските обекти. За да създадете профил, Ви е необходим само имейл адреса на потребителя, който ще се използва за влизане в системата. Профилът на потребителя е защитен с парола.

Права на потребителите:
Касиер - не може да създава други потребители, може само да продава билети за събития, свързани към дистрибуторския обект, както и да преглежда генерираните отчети за продажба на билети;
Супервайзър - може да създава други супервайзъри и/или касиери, да преглежда общата статистика за продажбите на билети за обекта, както и отделни отчети за всеки потребител, създаден от супервайзъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да създадете по-мащабна потребителска структура, кликнете върху иконката с многоточието "(...)" в лявата странична лента и повторете стъпките.


5. Вход на супервайзърите и касиерите в системата:
Супервайзърите и касиерите могат да влязат в системата с регистрирания си имейл адрес:


След като влезе в системата, касиерът може да генерира билети за събития, които са свързани с неговия дистрибуторски обект, а супервайзърът може да създава други касиери и да преглежда отчети.


6. Генериране на билети за продажба

След като влезете в системата с данните за вход на супервайзър или касиер, ще бъдат показани събитията, които са свързани с дистрибуторския обект.
За да генерирате билети, кликнете върху „Създаване на поръчка“ от избраното събитие. Ще бъдете пренасочени към прозореца на събитието.


Изберете билет и продължете с поръчката си. Стъпката за плащане ще бъде пропусната.

Ако в начините за доставка изберете да изпратите билетите по имейл, при формирането на поръчката трябва да посочите имейл адреса на купувача.


Ако в настройките изберете принтиране на билет/-и, няма да можете да въведете имейл адреса на купувача при формирането на поръчката. Ще бъдат генерирани билети и ще бъде предоставена връзка (линк) за изтегляне и отпечатване.

 

 

7. Отчети

За да видите отчет за конкретно събитие, трябва да кликнете върху съответния дистрибуторски обект или потребител и да изберете събитието, за което искате да видите отчет.

Можете да видите отчета на целия дистрибуторски обект или всеки потребител поотделно.
Отчетът показва продажбите през целия период на разпространение на билети. За да видите статистически данни за конкретен период, използвайте плъзгача: