Информационна база: 11. Партньорска програма
11.04. Не съм получил бонус (парично възнаграждение) от Партньорската програма

Поради технически причини партньорската програма е временно преустановена. Продължава да се изплаща възнаграждението за поканени потребители преди 18-ти май 2020 г., но не може да бъдат добавяни нови клиенти, използвайки референтни линкове. 

 

Възнаграждение се изплаща само при условие, че поне 3 препоръчани клиента (три отделни лица/организации) са влизали в системата Paysera и са използвали услугите за получаване на плащания или обмяна на валута. 

Няма определен краен срок за участие в програмата и за изплащане на възнаграждения. Възнаграждението се калкулира, само ако през последния месец, до 10-то число на текущия месец, сте влизали поне веднъж в своята сметка в Paysera. Възнаграждение не се изплаща за период по-дълъг от 3 месеца